Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Laneansokning.com

Lånesökande: Fysisk privatperson som vill låna pengar.

Långivare: Privatpersoner som vill låna ut pengar själva till andra fysiska privatpersoner.

Vi: Vi förmedlar gjorda låneansökningar till långivarna.


När lånesökanden fyller i låneansökan skickar vi den vidare till våra anslutna långivare som kontaktar lånesökanden om långivaren är intresserad av att låna ut pengar till lånesökanden. Vanligtvis sker identifiering av lånesökanden genom t.ex. https://idkollen.se/ efter närmare kontakt mellan den lånesökanden och långivaren innan långivaren betalar ut lånet om inte långivaren finner identifiering obehövligt, t.ex. om lånesökanden har ett personkonto i Nordea och använder det i sin ansökan. Lånet ska sedan återbetalas i enlighet med lånesökandens och långivarens avtal, vanligtvis genom överföring till ett angivet bankkonto.


Eftersom långivaren inte är näringingsidkare och vi inte heller förmedlar något lån; vi förmedlar låneansökningar, är konsumentkreditlagen i regel inte tillämplig.


För vår tjänst debiterar vi 495 kr i avgift för att ta emot låneansökan och skicka den vidare. Avgiften ska betalas inom 10 dagar. Vid utebliven betalning kan vi komma att skicka en betalningspåminnelse. Då tillkommer en avgift om f.n. 60 kr. Förseningsavgift debiteras med f.n. 200 kr. Dröjsmålsränta utgår med f.n. 36 %. Dröjsmålsräntan debiteras på avgiften på 495 kr, påminnelseavgift, inkassokostnad och förseningsavgift. Dröjsmålsräntan kan komma att kapitaliseras vid varje årsskifte.


Eftersom tjänsten utförs samtidigt som ansökningsformuläret skickas in föreligger i praktiken ingen ångerrätt.